Αναστολή Ενημερωτικών Ημερίδων εξαιτίας COVID-19


Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας έχει
αναστείλει τη δράση της όσον αφορά στη διοργάνωση των ενημερωτικών
ημερίδων συμμορφούμενη με τους περιορισμούς που επιβάλλει η παγκόσμια
κοινότητα λόγω του COVID-19. Παρά ταύτα, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε
και να ενημερωνόμαστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα μας τόσο
ως ΔΣ όσο και με τα μέλη μας. Αναμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις και
προτάσεις σας για να επιστρέψουμε, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες,
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.