Διοικητικό Συμβούλιο


Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά διετία.

 

Από τις εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου 2019 Προέκυψε το 13ο Δ.Σ:

 

13ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2020
Πρόεδρος Σοφία Χατζηαντωνίου
Αντιπρόεδρος Στέφανος Χαλμπές
Γραμματέας Σοφία Παπασπύρου
Ταμίας Ελίζα Σκουτέλη
Σύμβουλοι Ιωάννης Καπετανστρατάκης (Εκπρόσωπος IFSCC)
 Αικατερίνη Βασιλάτου (Υπέυθυνη Δημοσίων Σχέσεων)
Μαριάννα Καραμάνου (Υπεύθυνη Επιμόρφωσης(
Αριθμός Ενεργών Μελών ΕΕΚ: 112 (έως Ιανουάριο 2019)

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια