«ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. 2019»


 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2019 πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΕΚ.

Επισυνάπτονται  η Πρόσκληση & η Παρουσίαση των Υποψηφίων.

Όσα Μέλη της Ε.Ε.Κ. που κατοικούν στην Αθήνα και επιθυμούν να ψηφίσουν με Ταχυδρομική Επιστολή να επικοινωνήσουν με τη Γαμματέα του Δ.Σ. της Ε.Ε.Κ.

κα Σοφία Παπασπύρου (τηλ. 2155707244, 6948069815, e-mail: papaspirou-s@apivita.com ),για να προμηθευτούν Ψηφοδέλτιο και τους ειδικούς Φακέλους.