Επικοινωνία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας: (2610) 262319