«Το Καλλυντικό»


«Το Καλλυντικό»

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Κ. στη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2015, αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης-προσφοράς της Εταιρείας ZITA GROUP, για την ανάληψη της επανέκδοσης και της διανομής του Περιοδικού «Το Καλλυντικό».

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με τη ΖΙΤΑ θα είναι αποδοτική και θα ικανοποιήσει τους στόχους της Ε.Ε.Κ. για την έγκαιρη ενημέρωσή σας στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Κοσμητολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη δημοσίευση επιστημονικών και Τεχνικών άρθρων σχετικών με τα Καλλυντικά και την Κοσμητολογία γενικότερα.

Το Περιοδικό θα συνεχίσει να εκδίδεται ανά τρίμηνο και θα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή στα μέλη της Ε.Ε.Κ. και Ηλεκτρονικά σε όλους τους Φαρμακοποιούς, Δερματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Αισθητικούς και σε Επιστήμονες, Εταιρείες και Οργανισμούς που ασχολούνται με τα Καλλυντικά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τέλος, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Κ. (www.eek.org.gr).

 

2016

36ο Τεύχος (Απίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2016)

 

35ο Τεύχος (Ιανουάριος – Μάρτιος 2016)

 

 

2015

34ο Τεύχος (Οκτώβριος  –  Δεκεμβριος 2015)

 

 

2014

33ο Τεύχος (Ιανουάριος  –  Μάρτιος 2014)

 

2013

32ο Τεύχος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013)

31ο Τεύχος (Ιoύλιος  –  Σεπτέμβριος 2013)

30ο Τεύχος (Ιανουάριος  –  Μάρτιος 2013)

 

2012

29ο Τεύχος (Ιανουάριος  –  Δεκέμβριος 2012)

 

2011

27ο-28ο Τεύχος (Ιούλιος  –  Δεκέμβριος 2011)

25ο-26ο Τεύχος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2011)

 

2010

To Περιοδικό «Το Καλλυντικό» από το τεύχος 21,
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

24ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010)

23ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2010)

22ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2010)

21ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2010)

 

2009

20ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009)

19ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2009)

18ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2009)

17ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2009)

 

2008

16ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008)

15ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2008)

14ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2008)

13ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2008)

 

2007

12ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007)

11ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2007)

10ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2007)

9ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2007)

 

2006

8ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006) 

7ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2006)

6ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος   2006)

5ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2006)

 

2005

4ο Τεύχος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005)

3ο Τεύχος (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2005)

2ο Τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2005)

1ο Τεύχος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2005)