«Το Καλλυντικό»


«Το Καλλυντικό»

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Κ. στη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2015, αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης-προσφοράς της Εταιρείας ZITA GROUP, για την ανάληψη της επανέκδοσης και της διανομής του Περιοδικού «Το Καλλυντικό».

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με τη ΖΙΤΑ θα είναι αποδοτική και θα ικανοποιήσει τους στόχους της Ε.Ε.Κ. για την έγκαιρη ενημέρωσή σας στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Κοσμητολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη δημοσίευση επιστημονικών και Τεχνικών άρθρων σχετικών με τα Καλλυντικά και την Κοσμητολογία γενικότερα.

Το Περιοδικό θα συνεχίσει να εκδίδεται ανά τρίμηνο και θα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή στα μέλη της Ε.Ε.Κ. και Ηλεκτρονικά σε όλους τους Φαρμακοποιούς, Δερματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Αισθητικούς και σε Επιστήμονες, Εταιρείες και Οργανισμούς που ασχολούνται με τα Καλλυντικά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τέλος, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Κ. (www.eek.org.gr).

35 Τεύχος (Ιανουάριος – Μάρτιος 2016)

Έντυπα Τεύχη έως το Μάρτιο 2014 (1ο -33ο)

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς