Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια


 

 

12ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊώαννου
Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηαντωνίου
Γραμματέας Σοφία Παπασπύρου
Ταμίας Καπετανστρατάκης Ιωάννης
Σύμβουλοι Αικατερίνη Βασιλάτου (Εκπρόσωπος IFSCC)
Στέφανος Χαλμπές (Υπέυθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Παρασκευάς Δάλλας (Υπέυθυνοσ Επιμόρφωσης)
Αριθμός Ενεργών Μελών ΕΕΚ: 135 (έως Ιανουάριο 2017)

 

11ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊώαννου
Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηαντωνίου
Γραμματέας Άννα Πατέρα
Ταμίας Δημήτριος Μελισσός
Σύμβουλοι Αικατερίνη Βασιλάτου
Στέφανος Χαλμπές
Παρασκευάς Δάλλας
Αριθμός Ενεργών Μελών ΕΕΚ: 305 (έως Ιανουάριο 2015)

 

10ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2013 – Δεκέμβριος 2014
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊώαννου
Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηαντωνίου
Γραμματέας Άννα Πατέρα
Ταμίας Δημήτριος Μελισσός
Σύμβουλοι Αικατερίνη Βασιλάτου
Στέφανος Χαλμπές
Παρασκευάς Δάλλας
Αριθμός Ενεργών Μελών ΕΕΚ: 292 (έως Ιανουάριο 2013)

 

 

9ο Δ.Σ. Ιανουάριος 201– Δεκέμβριος 2012
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊώαννου
Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηαντωνίου
Γραμματέας Άννα Πατέρα
Ταμίας Δημήτριος Μελισσός
Σύμβουλοι Ελένη Κομίνη
Αικατερίνη Βασιλάτου
Μαρία Καπετανίδου
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 309 (έως Ιανουάριο 2010)

 

8ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2010
Πρόεδρος Παπαϊωάννου Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Χατζηαντωνίου Σοφία
Γραμματέας Πατέρα Άννα
Ταμίας Βασιλάτου Αικατερίνη
Σύμβουλοι Δάλλας Παρασκευάς
Κομίνη Ελένη
Μελισσός Δημήτριος
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 231 (έως Μάρτιο 2009)

 

7ο Δ.Σ. Ιανουάριος 2007 – Δεκέμβριος 2008
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Κατσαρού
Γραμματέας Άννα Πατέρα
Ταμίας Κατερίνα Βασιλάτου
Σύμβουλοι Τριανταφυλλιά Κόκκαλη*
Ελένη Κομίνη
Σοφία Χατζηαντωνίου
Κωνσταντίνος Δεμέτζος*
* Μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Τριανταφυλλιάς Κόκκαλη στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Δρ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος.
Αρ. Μελών ΕΕΚ: – 264 (έως Φεβρουάριο 2008)

 

6ο Δ.Σ: Ιανουάριος 2005 – Δεκέμβριος 2006
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Κατσαρού
Γραμματέας Σοφία Χατζηαντωνίου
Ταμίας Κατερίνα Βασιλάτου
Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Δεμέτζος*
Τριανταφυλλιά Κόκκαλη
Άννα Πατέρα
*Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ταμία της Εταιρείας μας, Κυριάκου Γιαλαντζή τη θέση του Ταμία καταλαμβάνει η κα Τριανταφυλλιά Κόκκαλη ενώ στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Δρ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος.
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 262

 

5ο Δ.Σ: Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2004
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Κατσαρού
Γραμματέας Άννα Πατέρα
Ταμίας Κυριάκος Γιαλατζής *
Σύμβουλοι Κατερίνα Βασιλάτου
Κωνσταντίνος Δεμέτζος
Τρανταφυλλιά Κόκκαλη
Σοφία Χατζηαντωνίου
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 257
4ο Δ.Σ: Ιανουάριος 2001 – Δεκέμβριος 2002
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Κατσαρού
Γραμματέας Τριανταφυλλιά Κόκκαλη
Ταμίας Κυριάκος Γιαλατζής
Σύμβουλοι Κατερίνα Βασιλάτου
Εύη Μανέ
Σοφία Χατζηαντωνίου
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 274

 

3ο Δ.Σ: Ιανουάριος 1999 – Δεκέμβριος 2000
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Κατσαρού
Γραμματέας Τριανταφυλλιά Κόκκαλη
Ταμίας Χαράλαμπος Λαζάρογλου
Σύμβουλοι Ελένη Κομίνη/ Σοφία Χατζηαντωνίου *
Άννα Πατέρα
Γεώργιος Παπαγεωργίου
* Η κα Ελένη Κομίνη παραιτείται για προσωπικούς λόγους και τη θέση της καταλαμβάνει η Δρ. Σοφία Χατζηαντωνίου
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 308

 

2ο Δ.Σ: Ιανουάριος 1997 – Δεκέμβριος 1998
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Λαζάρογλου
Γραμματέας Τριανταφυλλιά Κόκκαλη
Ταμίας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλοι Ελένη Κομίνη
Άννα Πατέρα
Ιωάννης Τσάκας
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 230

 

1ο Δ.Σ: Νοέμβριος 1995 – Δεκέμβριος 1996Το πρώτο ΔΣ ήταν προσωρινό (για ένα έτος)
Πρόεδρος Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κουτσιανάς
Γραμματέας Μιχάλης Ράλλης
Ταμίας Τριανταφυλλιά Κόκκαλη
Σύμβουλοι Χαράλαμπος Λαζάρογλου
Χαρίλαος Τσιτούρης
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Αρ. Μελών ΕΕΚ: 176